zajęcia pozalekcyjne16_17 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Przejdź do treści
Zajęcia pozalekcyjne 2016/2017

SKS - tenis stołowy dla uczniów klas I - III
• SKS - tenis stołowy dla uczniów klas IV - VI


 
Uczniowie naszej szkoły mogą uzupełniać i poszerzać wiedzę oraz rozwijać swoje pasje, biorąc udział w różnorodnych zajęciach:
 
 
 • Zespoły dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Kółko polonistyczne
 • Kółko języka niemieckiego
 • Kółko języka angielskiego z elementami dramy
 • Drama Club
 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 • Zespół wyrównawczy z matematyki
 • Zajęcia „Matematyka dla Smyka”
 • Kółko przyrodnicze
 • Kółko prozdrowotne
 • Kółko historyczno – regionalne
 • Kółko komputerowe
 • Kółko miłośników biblioteki
 • Kółko religijne
 • Kółko różańcowe
 • Kółko plastyczne
 • Kółko zainteresowań
 • Ognisko misyjne
 • Zespołowe gry sportowe
 • Piłka nożna
 • Tenis stołowy
 • Koło turystyczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści