rekrutacja 2020 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Przejdź do treści

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2020/2021
02.03.2020 – 27.03.2020
do godz. 15:00

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjęte na zgłoszenie rodziców.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno


Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować pod adresem www.gniezno.podstawowe.vnabor.pl
Wróć do spisu treści