pomoc psychologiczno-pedagogiczna - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

im. Mikołaja Kopernika

Przejdź do treści

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w naszej szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana jest zdalnie dla uczniów klas IV-VIII, natomiast dla uczniów klas I-III stacjonarnie. Prowadzone są wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi objęci są uczniowie.  Realizowane są zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem). Pedagog i psycholog poza konsultacjami on-line, świadczą  pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Udzielają wsparcia, inicjują i prowadzą działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. W zdalnie realizowanym procesie terapeutycznym wykorzystujemy przede wszystkim aplikację Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny Vulcan i kontakt telefoniczny z rodzicami.
Jest możliwość indywidualnego kontaktu  rodziców ze specjalistami w szkole, po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt telefoniczny do szkoły: 61-426-36-26
Informujemy, że pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gnieźnie. Kontakt telefoniczny:601-435-196
Zapraszamy do kontaktu z nami.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, życzymy Państwu oraz Uczniom dużo zdrowia i wytrwałości.
Szanowni Państwo!
Zamieszczamy  informacje dotyczące funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie

W związku z  aktualną sytuacją epidemiczną  informujemy o możliwości skorzystania w sytuacji kryzysowej z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  poza obowiązującymi zapisami. W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zmieniała swoją lokalizację. Aktualnie zapraszamy na ul. Wyszyńskiego 4 (budynek parterowy pogotowia).
Kontakt z placówką aktualnie jest możliwy poprzez nr tel. 601 435 196 lub e-mail: poradnia@ppp.powiat-gniezno.pl lub ppp.gniezno@interia.pl
Adres strony internetowej: https://ppp.powiat-gniezno.pl/
Ponadto na drzwiach budynku została zainstalowana skrzynka pocztowa, do której można wrzucać korespondencję. Obok skrzynki umieszczone są wnioski - zgłoszenie dziecka do poradni.
Sekretariat poradni jest czynny w godzinach 7.30. - 15.30.
Wróć do spisu treści