polityka, cookies - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

im. Mikołaja Kopernika

Przejdź do treści

polityka, cookies


Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Szkoły www.sp8.gniezno.pl.
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika, ul. Cymsa 14, 62-200 Gniezno, która prowadzi działalność edukacyjną za pośrednictwem strony www.sp8.gniezno.pl. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia uczniom, rodzicom (opiekunom prawnym), oraz podmiotom zewnętrznych komunikowania się ze Szkołą (adresy e-mail).
2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie    z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia umowy, zmiany, zapisania ucznia do Szkoły, prowadzenia elektronicznej korespondencji oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Uczniów, Rodziców, Przedsiębiorcy, NIP, Nr telefonów.
5. Rodzice/opiekunowie prawni ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie rodzica modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony  www.sp8.gniezno.pl.
Strona prowadzona jest pod adresem www.sp8.gniezno.pl. administrowana jest przez Szkolę Podstawową nr 8 im. Mikołaja Kopernika, Gniezno ul. Cymsa 14, 62-200 dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Szkoły.

Czym są Pliki Cookies?
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.sp8.gniezno.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Sklep informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Sklepu. Korzystając ze stron Szkoły, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.
Rodzaje i cel korzystania przez www.sp8.gniezno.pl. Plików Cookies?
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze strony Szkoły za pośrednictwem Partnera.
ZEWNĘTRZNE:   pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk.
Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."
Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Szkoła informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony Szkoły.
Jakie dane są przetwarzane?
www.sp8.gniezno.pl. przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Szkoły.
Szkoła zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
Przekierowanie do innych stron
Strona www.sp8.gniezno.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityką Prywatności – Pliki Cookies. Szkoła www.sp8.gniezno.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Wróć do spisu treści