podręczniki2017/2018 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Przejdź do treści
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie otrzymają podręczniki w ramach dotacji w klasach I - VII.
Dotacją nie są objęte podręczniki i ćwiczenia do religii oraz wychowania do życia w rodzinie.

zarządzenie nr 21/2014 dyrektora szkoły w sprawie: szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
Wróć do spisu treści