podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Przejdź do treści
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie otrzymają podręczniki w ramach dotacji w klasach I - VIII.
Dotacją nie są objęte podręczniki i ćwiczenia do religii oraz wychowania do życia w rodzinie.

Wróć do spisu treści