opieka zdrowotna - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

im. Mikołaja Kopernika

Przejdź do treści

opieka zdrowotna

Informacja dla rodziców dotycząca opieki zdrowotnej i opieki stomatologicznej nad uczniami

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców.
Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej znajdującym się w szkole.

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego:
Informujemy, że Prezydent Miasta Gniezna zawarł porozumienie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom gnieźnieńskich szkół podstawowych.
W ramach porozumienia będą wykonywane bezpłatne świadczenia ogólnostomatologiczne oraz bezpłatne profilaktyczne świadczenia stomatologiczne w:
Gabinecie Lekarskim DENT-IM Piotr Malinowski Spółka Jawna w Gnieźnie przy ul. Biskupińskiej 26
w każdy czwartek tygodnia w godz. 9:30 – 10:30, tel. 722 223 305.
Opieka stomatologiczna odbywać się będzie po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców oraz okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia wydanego przez szkołę.
Wróć do spisu treści