obowiązek informacyjny - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informuję, że:
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Pawła Cymsa 14, zwaną dalej „Szkołą”; Szkoła prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 
2) inspektorem danych osobowych w Szkole jest Pan Jarosław Bartkowiak, e-mail: inspektordanychosobowych@sp8.gniezno.eu, telefon: +48 614263626
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z pracownikami Szkoły i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
 
4) podanie danych jest niezbędne do realizowania procesu edukacyjnego, w przypadku niepodania danych niemożliwy będzie kontakt z Państwem,
 
5) posiada Pani/Pan prawo do:
 
  • żądania od Szkoły dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia informacji.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego