kontakt - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Przejdź do treści

Menu główne:

Szkoła Podstawowa nr 8
im. Mikołaja Kopernika
ul. Pawła Cymsa 14
62-200 Gniezno
tel. 61/426 36 26
kuchnia 61/424 18 23
wice-dyrektor@sp8.gniezno.eu
ksiegowosc@sp8.gniezno.eu
pedagog@sp8.gniezno.eu
psycholog@sp8.gniezno.eu
logopeda@sp8.gniezno.eu
biblioteka@sp8.gniezno.eu
swietlica@sp8.gniezno.eu
intendent@sp8.gniezno.eu
 
Informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy  Pawła Cymsa 14 zwana dalej Szkołą; Szkoła prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań podstawowych z zakresu opieki, wychowania dzieci i młodzieży oraz kontaktowania się z Szkołą i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
  3. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016  r. poz. 922) ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych,
  4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego