Erasmus+ - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

im. Mikołaja Kopernika

Przejdź do treści

Erasmus+

CYPR – PAŹDZIERNK 2019
W okresie od 14 do 18 października 2019 roku dwóch nauczycieli ze szkoły uczestniczyło w szkoleniu Dorea Educational Institute w Limassol na Cyprze
Tematem  szkolenia była Inteligencja Emocjonalna. Zadaniem seminarium było przybliżenie nauczycielom i innym uczestnikom kursu czym jest inteligencja emocjonalna i pokazanie jak można ją zastosować w środowisku pracy (np. szkole będąc nauczycielem) lub w każdej innej sytuacji życiowej oraz jak inteligencja emocjonalna pomaga w radzeniu sobie ze stresem. Kurs okazał się bardzo ciekawy pod względem treściowym. Przypomniał i pomógł spojrzeć w nowy sposób na tak ważne kompetencje emocjonalne jak: samoświadomość, samoocena, samokontrola, samoregulacja emocjami, empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca, motywacja, zdolności adaptacyjne i sumienność. Prowadzący podkreślał, że Inteligencji emocjonalnej można się nauczyć i należy rozwijać ją przez całe życie.
GRECJA – PAŹDZIERNK 2019
W okresie od  10 października do 13 października 2019 r. trzy nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie, uczestniczyły w obserwacji lekcji w szkole partnerskiej w Salonikach w ramach job shadowing. Celem wyjazdu było poznanie pracy w szkole wielokulturowej, w której uczy się 70% obcokrajowców, podniesienie umiejętności językowych, nawiązanie współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, a także poznanie kultury i zabytków Salonik. Obserwacje odbywały się w sześcioklasowej szkole podstawowej. Podczas obserwacji lekcji można było zauważyć, jak utrudniony proces integracji z nowym środowiskiem mają cudzoziemcy. Dzięki tego typu wyjazdom nauczycielki poznały różne sposoby radzenia sobie z problemami wychowawczymi w grupach wielokulturowych oraz pogłębiły wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej w codziennej pracy.
GRECJA – WRZESIEŃ 2019
W okresie od  8 do 15 września 2019 r. dwie nauczycielki z naszej szkoły, uczestniczyły w kursie metodycznym „Coaching in the classroom” w ramach projektu Erasmus +. Zajęcia odbywały się w szkole Erasmus Learn - Crete Greece  znajdującej się  w samym centrum przepięknego miasta Heraklion na Krecie. Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy na temat najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania uczniów do nauki, zwiększeniu efektywności i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy, podniesienie umiejętności językowych, nawiązanie współpracy międzynarodowej, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, a także poznanie kultury i zabytków Grecji.
HISZPANIA – CZERWIEC 2019
W okresie od 24 do 29 czerwca 2019 roku dwie nauczycielki naszej szkoły w ramach projektu Erasmus + uczestniczyły w kursie Satysfakcjonujące doświadczenie szkolne: strategie i umiejętności dla nauczycieli. Kurs odbywał się w Europass Teacher Academy, w Barcelonie. Program szkolenia opierał się na metodach i technikach mających na celu promowanie bardziej dynamicznego, kreatywnego środowiska w klasie, aby zachęcić i pobudzić uczniów do nauki i ich zaangażowania w lekcje oraz bardzo ważny w pracy nauczycieli problem zapobiegania wypaleniu i stresowi zawodowemu.
WŁOCHY -  CZERWIEC 2019
W ramach realizacji zadań projektowych w czerwcu 2019 r. nauczycielki języka angielskiego oraz pani psycholog brały udział w szkoleniach metodycznych we Florencji w EURO PASS teacher academy. Podczas zajęć nasze nauczycielki zapoznały się z nowymi metodami pracy z dziećmi w klasach młodszych i starszych. Poznały wiele sposobów na rozbudzenie zainteresowania lekcją, poprawę koncentracji. Atrakcyjną stroną kursu było poznanie nauczycieli z innych krajów i wymiana doświadczeń jak i praktyczne wykonanie pomocy dydaktycznych, jakie można wykorzystać w czasie zajęć. Bardzo cenne wskazówki zebrały podczas dyskusji z nauczycielami z Niemiec oraz z kursu na temat międzykulturowości i jej oddziaływania na zachowania uczniów.  Poznały sposoby adaptacji uczniów z innych kultur, szczególnie emigrantów i uchodźców do nowego środowiska szkolnego i klasowego. Wymieniały doświadczenia na temat sposobów przybliżenia kultur nowych uczniów całej społeczności szkolnej. Jedna z uczestniczek Projektu miała możliwość zdobycia wiedzy na temat yogi i medytacji oraz zastosowania tych metod w praktyce, w pracy w szkole. Badania wykazały, że codzienna medytacja przyczynia się do poprawy koncentracji, uczniowie i nauczyciele lepiej rozpoznają swoje emocje i radzą sobie ze stresem. Lepsze były też wyniki z testów oraz znacznie zmniejszyła się liczba bójek i konfliktów. Uczestniczka szkolenia poznała szereg ćwiczeń codziennych, m.in. oddechowych, yoga pranayama, ashtanga yoga, yoga Nidra, yoga dla dzieci, mindfulness. Miała również za zadanie poprowadzić grupę i zastosować ćwiczenia mindfulness na innych uczestnikach kursu. Nasz Projekt zakłada wprowadzanie elementów innowacyjnych do systemu edukacji i dzięki między innymi tym szkoleniom nasze założenia mogą być zrealizowane.  Zdobyta wiedza i umiejętności będą służyły w codziennej pracy z uczniami.
KURS STACJONARNY SIERPIEŃ – MAJ 2018/2019
MALTA  – CZERWIEC 2019
Jednym z elementów Projektu było doszkolenie kadry w zakresie znajomości języka angielskiego.
W gronie chętnych do zdobycia tej wiedzy znalazło się 8 osób + 2 uczestników z listy tzw. rezerwowej. Wszyscy uczestniczyli w 10-cio miesięcznym kursie z języka angielskiego w naszej placówce. Następnie po zaliczeniu testu końcowego, w dwóch grupach po 4 osoby, udali się oni na dalsze szkolenie językowe, tym razem zagraniczne. Miało ono miejsce na Malcie, a celem tego zadania było doszkolenie podczas tygodniowego kursu, a także konfrontacja zdobytej wiedzy językowej w realnym świecie i opanowanie sztuki komunikacji w języku angielskim.
Uczestnicy szkolili się w szkole językowej Maltalingua School of English, w grupach międzynarodowych, co mobilizowało i zmuszało do komunikowania się w języku angielskim.
Efektem tych szkoleń będzie możliwość swobodnego nawiązywania kontaktów z nauczycielami nie tylko z Europy ale i świata, w celu realizacji projektów międzynarodowych oraz na potrzeby wymiany doświadczeń między nauczycielami.
Udział w kursie językowym na Malcie było cennym doświadczeniem pod względem zawodowym, okazją do doskonalenia własnych umiejętności językowych oraz wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce.  Nabyte umiejętności i doświadczenie przekładają się również na wzbogacenie własnego warsztatu pracy i wykorzystywanie języka angielskiego na swoich lekcjach, a także do realizowania projektów międzynarodowych w ramach platformy e-Twinning.
SZKOLENIE E-TWINNING MAJ 2019
Aby nauczyciel mógł inspirować musi najpierw sam zdobyć wiedzę. Uczestnicy  Projektu wzięli  udział w szkoleniu „Dołącz do eTwinninga”, który odbył się   27 maja 2019 w naszej szkole. Koordynator projektu zaprosił trenera warsztatów komputerowych i jednocześnie ambasadora  programu eTwinning. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość nauczenie się posługiwania narzędziami portalu eTwinning – eTwinning Live i TwinSpace. Nabyta wiedza zostanie docelowo wykorzystana do realizacji z zagranicznym partnerem na platformie eTwinning projektów edukacyjnych  oraz do rozwoju zawodowego  uczestników projektu poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach. Po zakończeniu projektu planujemy uczestniczyć w kursach, tworzyć wspólne projekty, współpracować z nauczycielami zagranicznych  szkół, szukać partnerów do współpracy. Zamierzamy systematycznie korzystać  z materiałów zamieszczanych na platformie eTwinning.
SZKOLENIE METODAMI MARII MONTESSORI – MARZEC 2019
Aby nauczyciel mógł inspirować musi najpierw sam zdobyć wiedzę. Dwie uczestniczki Projektu wzięły udział w szkoleniu „Wprowadzenie w świat pedagogiki Marii Montessori”, który odbył się w Gnieźnie.
„Pozwólmy dzieciom odkrywać świat po swojemu” – tak brzmiała myśl przewodnia całodziennego spotkania z ekspertką w tej dziedzinie. Nasze koleżanki zdobyły wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą przebiegu zajęć, sposobów pracy metodami Marii Montessori, nabycia umiejętności dobierania materiału, a także przygotowania miejsca pracy. Zdobyły też umiejętność tworzenia własnych pomocy dydaktycznych oraz poznały konkretne ćwiczenia praktycznego dnia, sensoryki, matematyki, edukacji językowej. Szkolenie miało również charakter ćwiczeniowy.
Drugim etapem tego poznawania tej pedagogiki będzie udział w obserwacji zajęć w placówce pracującej metodami Marii Montessori. Następnie zostaną przygotowane materiały w postaci scenariuszy i metod oraz przeprowadzone będą lekcje otwarte, ukazujące elementy metod Marii  Montessori wplecione w zajęcia edukacyjne.
WIELKA BRYTANIA – KWIECIEŃ 2019
Jeden z uczestników Projektu – nauczyciel języka angielskiego, uczestniczył w kwietniu 2019 w tygodniowym szkoleniu TIK. Odbywało się ono w Wielkiej Brytanii.  Szkolenie miało pokazać i przybliżyć nowe technologie informacyjno-komunikacyjne oraz  ich zastosowanie w codzienności szkolnej. Nasz kolega pracował w grupie międzynarodowej i poznał kilka nowych programów, które można wykorzystywać w pracy z uczniami podczas różnych zajęć zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych.
Obecnie – jako kontynuacja odbytego szkolenia, przeszkolony w Yorku uczestnik Projektu przekazuje zdobytą wiedzę koleżankom z edukacji wczesnoszkolnej, a także wszystkim zainteresowanym osobom z grona pedagogicznego.
Uczestnicy Projektu szkolący się na stacjonarnych zajęciach z informatyki, trwających 6 miesięcy, będą później wprowadzali zdobytą wiedzę w życie swoich podopiecznych podczas zajęć.
RUMUNIA - PAŹDZIERNIK 2018 r.
W ramach realizacji zadań projektowych w październiku 2018 r. nauczycielki plastyki i języka angielskiego oraz pani psycholog miały okazję brać udział w Job shadowing czyli obserwacji zajęć, w szkole partnerskiej w Bukareszcie. Panie spędziły w rumuńskiej szkole 3 dni. Zostały przyjęte tradycyjnie dla tego regionu Europy: chlebem i solą. Uczniowie mieli podczas większości obserwowanych zajęć stroje ludowe, bądź ich elementy. Zajęcia zwracały uwagę naszych obserwatorek na specyfikę kultury Rumunii  wplecioną w niemal wszystkie lekcje. Ukazywały też swobodę w podejściu do tematu i kilka innowacyjnych podejść do niektórych szkolnych zagadnień. Nasze koleżanki zaskoczone były gościnnością i otwartością rumuńskich Gospodarzy, którzy chętnie pokazywali swoją szkołę, otwierając przed nimi niemal wszystkie jej zakamarki  i odpowiadali na nurtujące je pytania.
Po tej kilkudniowej wizycie powstały scenariusze lekcji i zajęć wychowawczych oraz opracowane zostały nowe metody pracy. Zapowiedziana jest też dalsza współpraca na bazie mini projektów międzyszkolnych.
ETAPY  REALIZACJI  PROJEKTU
 
lipiec 2018 r.                                     
 • Prace organizacyjne.
 
sierpień 2018 r.- maj 2019 r.             
 • Kurs języka angielskiego dla 10 uczestników projektu.

wrzesień 2018 r.
 • Prowadzenie rozmów i ustalenie terminu oraz omówienie umowy dot. Job shadowing ze szkołą partnerską w Bukareszcie oraz przygotowanie dokumentów dot. współpracy ze szkołą.
 
październik 2018 r.
 • Wyjazd 3 nauczycielek do Bukaresztu na Job shadowing.
 
listopad  2018 r.
 • Upowszechnianie pierwszych rezultatów realizacji projektu:
 
luty 2019 r.
 • Spotkanie z uczestnikami Projektu,  mającymi  realizować zagraniczne kursy języka angielskiego oraz kursy metodyczne, w celu wstępnego określenia ich terminów oraz miejsca.
 
marzec 2019  r.
 • Organizacja kursów  językowych na Malcie.
 • Organizacja kursu TIK w Wielkiej Brytanii dla uczestnika Projektu.
 • Udział 2 uczestniczek Projektu w szkoleniu stacjonarnym dot. stosowania metod Marii Montessori.
     
kwiecień 2019 r.
 • Ustalenie ze szkołą partnerską w Salonikach (Grecja) terminu Job shadowing na październik 2019.
 • Nawiązanie kontaktu z ambasadorką programu eTwinning w sprawie przeprowadzenia szkolenia dla części grona pedagogicznego.
 • Odbycie przez uczestnika Projektu szkolenia TIK w Yorku (Wielka Brytania).
     
maj 2019 r.
 • Egzamin  końcowy z języka angielskiego i zakończenie kursu stacjonarnego.
 • Organizacja 4 szkoleń metodycznych:
 • Szkolenie stacjonarne dla dot. portalu eTwinning.
 • Wprowadzanie w tematykę zajęć szkolnych (lekcje wychowawcze, języka polskiego) scenariuszy powstałych w wyniku Job shadowing w szkole partnerskiej w Bukareszcie.
 • Rozpoczęcie kursu informatycznego –TIK-  stacjonarnego dla chętnych  nauczycieli.
         
czerwiec 2019 r.
 • Wyjazd 8 uczestników na szkolenia języka angielskiego na Maltę (w 2 grupach).
 • Wyjazd 5 uczestników na 4 szkolenia metodyczne.
   
We Florencji:
§  „Yoga and meditation for eucators : be a great teacher be your best Self”
§  „Facing Diversity: Intercultural Classroom Management”
§  „The child first : Montessori, Reggio Emilia system and contemporary approaches to pre-school education”
 
W Barcelonie:
§  „Experience: Strategies and Skills for Taecher”
 
 • Przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z odbytych wyjazdów szkoleniowych oraz ze stopnia realizacji zadań projektowych na rok szkolny 2018/2019.
 
lipiec – sierpień 2019 r.
 • Prace koordynacyjno-organizacyjne.
 • Wyjazd 2 uczestniczek Projektu na obserwację zajęć do placówki pracującej w oparciu o metody M.Montessorii.
 
wrzesień 2019 r.
 • Wyjazd 4 uczestników na 2 szkolenia metodyczne dot. Coachingu oraz przeciwdziałania dyskryminacji w szkole.
 • Upowszechnianie dotychczasowych rezultatów projektowych.
 
październik 2019 r.
 • Wyjazd 3 nauczycielek do Salonik  na Job shadowing
 
listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r.
 • Włączanie zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji nauczycieli uczestniczących w projekcie do rozwoju  szkoły.
 • Współpraca z zaprzyjaźnionymi nauczycielami z Polski i innych krajów europejskich.
   
lipiec 2020 r.
 • Podsumowanie projektu.
 • Sporządzenie raportu końcowego i złożenie go w Narodowej Agencji.
 
ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU UNIJNEGO W SP 8  
Projekt „Uczy, wspiera, inspiruje-nauczyciel XXI wieku”, to dążenie do rozwijania kompetencji międzykulturowych, umiejętności językowych oraz komunikacyjnych, wykorzystanie technologii informacyjnej i wysoka jakość dydaktyki. Są to cztery główne obszary wymagające poprawy i rozwoju w  Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie.
Projekt odpowiada na potrzeby  Szkoły i będzie realizowany w ciągu 24 miesięcy od  01.06.2018  do 31.05.2020 roku. Uczestnikami projektu  będzie 16 nauczycieli z I i II etapu kształcenia oraz  psycholog szkolny.
Główne działania projektowe  to udział w szkoleniach: rozwijania umiejętności językowych, komunikacyjnych, wielokulturowych, podniesienia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną oraz udział w kursach metodycznych, wymianie dobrych praktyk podczas job shawodingu.  
W związku z w/w planami, podjęto szereg działań przygotowawczych do realizacji projektu: nawiązano współpracę z  instytucjami, które organizują szkolenia;  poczyniono kroki w celu nawiązania kontaktów ze szkołami, w których odbędzie się job shadowing.
 
Celami projektu są:                                                                               
1) podniesienie jakości dydaktyki: w edukacji wczesnoszkolnej, nauczania j. angielskiego, przedmiotów ścisłych, poprzez poznanie i wdrażanie nowych umiejętności, narzędzi i metod dydaktycznych (techniki nauczania XXI wieku, multimedialna baza dydaktyczna, metody aktywizujące);
2) poszerzenie wiedzy oraz rozpowszechnianie kompetencji z zakresu edukacji międzykulturowej, która przyczyni się lepszego dialogu międzykulturowego ;
3) umożliwienie wspierania rozwoju zawodowego pracowników szkoły poprzez zorganizowanie im udziału w szkoleniach metodycznych oraz obserwacji pracy europejskich placówek edukacyjnych podczas job-shadowing;
4) wdrożenie dobrych praktyk zaobserwowanych podczas job shadowingu w organizacji partnerskiej oraz wytyczenie i osiągnięcie przez uczestników ich celów zawodowych, które są wynikiem udziału w tej formie doskonalenia zawodowego;
5) pogłębienie przez uczestników projektu stopnia znajomości języka angielskiego do poziomu co najmniej B1+;
6) podniesienie stopnia wiedzy w zakresie TIK, poprzez kurs informatyczny dla lidera oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
7) przekształcenie nawiązanych kontaktów w długotrwałą współpracę międzyszkolną.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR  8 Z DOTACJĄ UNIJNĄ
„Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”, to projekt unijny zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 8  w Gnieźnie, w latach 2018-2020.  Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu wspierania instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń - Erasmus+, Edukacja Szkolna –  Akcja 1 Mobilność Kadry.  Projekt został napisany  przez nauczycielki Ósemki, panie Lidię Modrzejewską-Krüger i Annę Sakiewę, adekwatnie do aktualnych potrzeb szkoły, a jego głównymi założeniami jest podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w biegłym posługiwaniu się językiem angielskim, wprowadzenie nowoczesnej technologii informacyjnej w klasach I-III oraz innowacyjne podejście do ucznia. Dzięki nawiązanym podczas szkoleń i konferencji kontaktom ze szkołami europejskimi, nauczyciele, w ramach projektu, będą mieli możliwość m.in. obserwować sposoby prowadzenia zajęć w szkołach partnerskich w krajach Unii oraz nabywać nowe kompetencje na metodycznych szkoleniach zagranicznych  i krajowych.
Wróć do spisu treści