dokumenty - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

im. Mikołaja Kopernika

Przejdź do treści

dokumenty

zarzadzenie nr 16/2021 dyrektora szkoły w sprawie: stosowania obowiązku osłony ust i nosa maseczką

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie od 1 września 2020 r.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie

zarządzenie nr 6/2020 dyrektora szkoły w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19
zarządzenie nr 7/2020 w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie

statut
zarządzenie nr 9/2018 dyrektora szkoły w sprawie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urzadzeń elektronicznych na terenie szkoły
zarządzenie nr 22/2017 dyrektora szkoły w sprawie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urzadzeń elektronicznych na terenie szkoły
Wróć do spisu treści