aktualności19_20_s2 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Gnieźnie

Przejdź do treści
ŚWIETLICA SZKOLNA
zaprasza 6:30 - 16:00
UWAGA!
WPŁATY ZA OBIADY
INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA OPIEKI ZDROWOTNEJ I OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ NAD UCZNIAMI
Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
12345

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, spokoju, radości oraz pięknych chwil w gronie najbliższych.
REKRUTACJA - PILNE !

Informujemy, że rekrutacja elektroniczna do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 trwa do 27.03.2020 r. do godziny 15.00.
Wszystkim Rodzicom/ Opiekunom Prawnym, którzy jeszcze nie zdążyli zapisać dzieci (dotyczy zgłoszeń i wniosków) przypominamy o tym obowiązku.
W przypadku braku dostępu do Internetu należy zgłoszenie lub wniosek zeskanować i wysłać na adres: sekretariat@sp8.gniezno.eu (należy pamiętać o podpisaniu zgłoszenia lub wniosku przez Rodziców/ Opiekunów Prawnych).
W przypadku pytań proszę dzwonić pod nr 61 426 36 26
Dyrektor SP8 w Gnieźnie
Szanowni Państwo

Od 16.03.2020 r. (poniedziałek) prowadzimy rekrutacje tylko poprzez system elektroniczny bez konieczności składnia wersji papierowej w placówce!
Wersję papierową wniosków, a w przypadku szkół również zgłoszenia należy dostarczyć do placówki niezwłocznie po zakończeniu okresu zamknięcia przedszkoli i szkół!
APEL DO RODZICÓW:

Jeszcze raz WZYWAM Państwa o bezwzględne pozostawienie dzieci w domach!

Proszę pamiętać o swoim i innych bezpieczeństwie!

Prezydenta Miasta Gniezna
Tomasz Budasz

KOMUNIKAT
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 zostaje czasowo ograniczone.Oznacza to, że w tym okresie przedszkola i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a żłobek zajęć opiekuńczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
Zajęcia w żłobku, przedszkolach i szkołach będą zawieszone na 2 tygodnie;
W związku z powyższym:
 • od 12 marca br. Żłobek Miejski wraz z filią będzie nieczynny;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • należy poinformować uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • należy poinformować niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Proszę wykorzystać do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywiesić informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • proszę poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzać również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1)
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami i harmonogramem.
Informacja dla nauczycieli
Wskazane jest aby nauczyciele,  w tym okresie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Prosimy o objęcie opieką wszystkich uczniów, a zwłaszcza uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Informacja dla rodziców
 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
   
Informacja dla ucznia
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 

KOMUNIKAT
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3 zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a żłobek zajęć opiekuńczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Zajęcia w żłobku, przedszkolach i szkołach będą zawieszone na 2 tygodnie;
 
W związku z powyższym:  
 • od 12 marca br. Żłobek Miejski wraz z filią będzie nieczynny.
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do żłobka, przedszkoli i szkół;
 • proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju, Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
 • w czasie zamknięcia szkół zawiesza się wynajem obiektów oświatowych.
 
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami i harmonogramem.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych
 
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.
   

Rodzicu,
 
 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
           
 
Uczniu,
 
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Od 12 do 25.03.2020 r. nie będzie obiadów. Obiady będą odliczone w miesiącu kwietniu.
     
UWAGA RODZICE

Prosimy o nie posyłanie do szkoły przeziębionych i chorych dzieci.
Więcej informacji w dzienniku elektronicznym.
 
                                                    Dyrektor szkoły
                                                          Marek Machiński
Dzień Języka Ojczystego
4 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, określany także mianem Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego. Ten dzień przypomina o roli i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. Każdy z nas zatem powinien uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także poprawnie je pisać i wymawiać. Efektem przygotowań do tego wydarzenia były niecodzienne lekcje języka polskiego, podczas których dominowały zagadki, quizy i łamańce językowe. Ponadto większość uczniów przyszła do szkoły w strojach o barwach narodowych, a w klasach i na korytarzach dominowały tematyczne gazetki. Popularyzacją wiedzy na temat języka ojczystego zajęły się polonistki (p. Aneta Boczkowska, p. Sylwia Suchomska oraz p. Małgorzata Zachmyc), które na zajęciach zaproponowały uczniom zadania związane z ortografią, gramatyką, frazeologią, słowotwórstwem czy literaturą, a także p. Dorota Przedwojewska, odpowiedzialna za gry i zabawy logopedyczne. W realizację przedsięwzięcia włączyła się również biblioteka szkolna. Powyższe działania stanowiły dla uczniów okazję nie tylko do poszerzania wiedzy, ale zachęcały ich także do przyjaznego współzawodnictwa i wykazania się pomysłowością.
Srebrny medal dla zawodniczek z Ósemki w Mistrzostwach Gniezna w siatkówce dziewcząt Szkół Podstawowych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
W dniu 24 lutego 2020 roku na hali sportowej przy ulicy Świętokrzyskiej odbyły się zawody w piłce siatkowej szkół podstawowych w kategorii dziewcząt. Drużyna z Ósemki, po wygraniu fazy grupowej i półfinału ze Szkołą Podstawową nr 2, zmierzyła się w finale ze Szkołą Podstawową nr 3, przegrywając w setach 2:0.
Srebrny medal to duży sukces naszej drużyny, która wystąpiła w następującym składzie:
Wareńczak Eliza
Machynska Ewelina
Sikorska Marta
Wendlandt Wiktoria
Przybylska Daria
Roszyk Zuzanna
Celmer Oliwia
Czerwińska Adrianna
Kujawska Amelia
Rogowiec Alicja
Opiekunami zespołu byli : Grzegorz Gronowski  i Jarosław Surman.
Gratulujemy zawodniczkom i opiekunom !!!
Sukces naszych uczniów w Powiatowym Konkursie „Potyczki z Polszczyzną”
22 lutego 2020 roku reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w XII edycji Powiatowego Konkursu „Potyczki z Polszczyzną”. Z zawiłościami naszego ojczystego języka zmierzyło się troje uczniów klas ósmych naszej szkoły: Maria Szymańska i Daria Turtoń z klasy 8 d oraz Wiktor Przybylski z klasy 8 c. Uczniowie musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu składni, stylistyki, frazeologii i ortografii języka polskiego. Miło nam poinformować, że dwie nasze reprezentantki znalazły się na podium. Maria Szymańska uzyskała najlepszy wynik na poziomie szkół podstawowych – zajęła pierwsze miejsce, natomiast Daria Turtoń – trzecie. Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz niesłabnącego zamiłowania do naszego ojczystego języka.
Druga edycja akcji „Zmień bojler na kaloryfer”
w Szkole Podstawowej nr 8
Już po raz drugi w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pawła Cymsa 14 w Gnieźnie odbyła się nietypowa lekcja wychowania fizycznego, którą poprowadzili doświadczeni nauczyciele WF, p. Kamil Murch i p. Krzysztof Krüger. Lekcja zorganizowana została przez władze placówki przy współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. Trening związany był z ogólnopolską kampanią „Zmień bojler na kaloryfer”, której pomysłodawcą jest marka Ciepło Systemowe. W lekcji brali udział uczniowie z klas czwartych i ósmych. Dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć w ćwiczeniach aerobowych oraz cross ficie.
Na zakończenie uczniowie otrzymali specjalne książeczki przygotowane przez markę Ciepło Systemowe, w której oprócz wcześniej wspomnianych zestawów ćwiczeń opisana jest zbilansowana dieta zapewniająca dostawę energii do organizmu oraz kalkulator zapotrzebowania energetycznego. Dzięki książeczkom uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania ćwiczeń w domu. Wystarczy trening 3 razy w tygodniu i odrobina wysiłku, aby zadbać o prawidłowy rozwój młodego człowieka.
O zdrowiu na wesoło…
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” to inicjatywa promująca zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej i prawidłowego sposobu odżywiania. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów, kształtuje ich prozdrowotne nawyki i poszerza wiedzę o świecie. W szkolne działania projektowe zaangażowały się uczennice klas 5b i 5d, które w ramach kółka literacko - teatralnego przygotowały (pod kierunkiem p. Małgorzaty Zachmyc) cykl scenek dramowych dla uczniów klas I – III. W lutym podczas przedstawień zapoznano najmłodszych z podstawowymi zasadami, którymi powinni się kierować, aby zdrowo żyć. Z związku z tym na scenie pojawiły się Królewna Śnieżka, czarownica, krasnoludki oraz zatrute „chemią” owoce. Zaciekawiona dziecięca widownia zobaczyła też Ducha - Klucha, który na szczęście został przepędzony przez propagatorki sportu. Pojawiło się też Zdrowie, dobitnie wytykające popełniane przez nas błędy w stylu życia i odżywiania. Sporo emocji u publiczności wzbudziła też scenka z udziałem dentysty i jego pacjenta. Uśmiechy i oklaski płynące z widowni pokazały, że młode aktorki doskonale wiedzą, jak przekazać swoim młodszym koleżankom i kolegom wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia w nowy, interesujący sposób.
Święto Patrona Szkoły
19 lutego 2020 roku w naszej placówce świętowano Dzień Patrona – Mikołaja Kopernika. Z tej okazji cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym apelu, podczas którego uczniowie z klasy 5f zaprezentowali widowisko, nawiązujące do kopernikańskiego odkrycia.  Układ Słoneczny „ożył", ponieważ piątoklasiści wcielili się w poszczególne ciała niebieskie. Prezentację prowadził sam imć Mikołaj Kopernik we własnej osobie, który wyjaśniał zgromadzonym, dlaczego to jednak Słońce jest w centrum, a wszystkie inne obiekty krążą wokół niego (w rolę słynnego astronoma wcielił się Gabryś Franczuk). Sala gimnastyczna stała się na chwilę pięknym, rozgwieżdżonym niebem…  Po występach uczniów głos zabrał p. Marek Machiński, który w swoim przemówieniu nawiązał do postaci Mikołaja Kopernika, mówiąc, że dziś ten Wielki Polak otrzymałby z pewnością za swe zasługi Nagrodę Nobla. Pan Dyrektor podkreślił również, że w życiu ważna jest różnorodność zainteresowań i oddawanie się swoim naukowym pasjom, a jedną z nich może być właśnie astronomia. Należy też wspomnieć, że o tym szczególnym dniu przypominały uczniom udekorowane szkolne sale i korytarze.
„Cudowna Noc”
Uczniowie klas  3a i 3c w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii nawiązującej do Betlejem, przedstawili klasom I-III sceny z narodzin Jezusa Chrystusa. Oprócz aniołów do żłóbka przybyli pełni nadziei i radości pastuszkowie. Inscenizacja była przeplatana pięknymi kolędami i pastorałkami w wykonaniu chórku szkolnego. Młodzi aktorzy świetnie wcielili się w swoje role i przyczynili się do tego, że atmosfera w szkole stała się bardzo świąteczna. Wszystkim zebranym towarzyszyły pozytywne emocje. Przedstawienie jasełkowe przygotowały: p. Marlena Chęś, p. Maria Wojciechowska oraz p. Grażyna Stanisławska. Pieczę muzyczną sprawował p. Zbigniew Woźniak, a oprawą plastyczną zajęły się p. Barbara Krzyżan i p. Beata Babik.
Wizyta naszych uczniów w schronisku  
20 lutego 2020 r. klasy 2a i 2d wybrały się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie. Podczas wizyty przekazaliśmy zebraną karmę, miski i koce naszym ,,milusińskim”. Pracownicy schroniska oprowadzili nas po znajdujących się tam boksach ze zwierzętami. Wizyta w schronisku wzbudziła wiele emocji. Z zainteresowaniem oglądaliśmy wszystkie zwierzęta, jednak najbardziej cieszyliśmy się, kiedy mogliśmy pogłaskać puchatego kota i pobawić się z małym szczeniaczkiem. Na pożegnanie otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniem. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka akcja i będziemy mogli często wspomagać zwierzęta w schronisku.
Tłusty Czwartek na dyskotece
20 lutego na zakończenie karnawału nasi uczniowie klas 4-8 spotkali się na dyskotece w klubie Wehikuł czasu. Zabawa przebiegła w miłej atmosferze. Uczniowie zarówno tańczyli, jak i śpiewali swoje ulubione przeboje. Odbył się konkurs na rozpoznanie utworu, a na koniec wszyscy otrzymali pączki, które uzupełniły utracone podczas tańca kalorie. Organizatorem dyskoteki był Samorząd Uczniowski. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby spotkanie było udane: opiekunom SU, wspierającym nauczycielom i uczniom.
Zakręcone   walentynki
Klasa 2a wzięła udział w akcji ZAKRĘCONE WALENTYNKI organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Uzbierała 11 kg nakrętek. Dzieci w nagrodę otrzymały drobny upominek, drzewko do wsadzenia na terenie szkoły oraz potwierdzenie o ilości zebranych nakrętek.
SREBRNA ÓSEMKA NA
MISTRZOSTWACH GNIEZNA W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT
13 lutego na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Igrzysk Dzieci rozegrano Mistrzostwa Gniezna w koszykówce dziewcząt.
Zawody były przeprowadzone w systemie „każdy z każdym” i stały na wysokim poziomie. Woli walki aż do końcowego gwizdka nikomu z zawodników nie brakowało. Nasze koleżanki zaprezentowały się znakomicie, wygrywając mecze. Tylko w finałowym meczu uległy późniejszym triumfatorkom turnieju - drużynie SP nr 2.
Reprezentantki naszej szkoły to: Jakubowska Milena, Wojciechowska Zuzanna, Kaźmierczak Kornelia, Machyńska Zuzanna, Wiśniewska Julia, Konieczna Oliwia, Kaszyńska Wiktoria,  Baumann Wanessa, Rzyska Maja, Biront Ewelina, Krzewińska Oliwia, Lisiecka Oliwia. Opiekunami byli: Murch Kamil i Gronowski Grzegorz.
Konkurs Piosenki Angielskiej The Joy of Singing
23 stycznia odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu wokalnego. Wzięło w niej udział 15 uczestników. Licznie zebrana młodzież mogła usłyszeć piosenki z repertuaru zespołu U2, Queen czy Alice Merton. Młodzi artyści zaprezentowali się w różnorodnym repertuarze i na bardzo wysokim poziomie muzycznym. Wyniki przedstawiają się następująco:
1 m-ce Miłosz Grawon kl. 8e
2 m-ce Klaudia Winnowicz kl. 7a
3 m-ce Marta Matkowska kl. 3a
Przyznano również wyróżnienia. Otrzymali je: Julia Kistowska kl.5e, Karolina Kaczmarek kl. 6d oraz Wojciech Pohl kl. 8c.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody. Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, wspaniale kibicującej publiczności, jury oraz nauczycielom organizatorom serdecznie dziękujemy.
Balik karnawałowy w gorących rytmach
Dnia 20 stycznia uczniowie klas 1c i 1d wraz z wychowawcami udali się na balik do MOK-u. Tematem przewodnim zabawy było ,,Toy Story”. Dzieci wraz z animatorami tańczyły oraz brały udział w wielu konkursach. W przerwie czekał na nie poczęstunek.
Zabawa była bardzo udana, więc milusińscy wracali do domu zadowoleni i szczęśliwi.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Uczniowie naszej placówki po raz kolejny wzięli udział w zbiórce na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która zagrała już po raz 28., by pomóc potrzebującym. W tym roku zbierano pieniądze na potrzeby dziecięcej medycyny zabiegowej. Dzięki hojności naszej społeczności uczniowskiej zebraliśmy imponującą kwotę: 702, 97!
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego – Multitest
Nie był łatwy, oj nie! Konkurs miał formę testu wielokrotnego wyboru i przygotowany został odpowiednio dla każdego poziomu edukacyjnego. Wszyscy uczestnicy odnieśli sukces, gdyż mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności na poziomie ogólnopolskim a jednocześnie w swojej grupie rówieśniczej. Do zawodów przystąpiło 27 śmiałków, dziewcząt i chłopców z klas 5 – 8. Biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy uznania. Dwoje uczniów z klasy 7a Angelika Ratajczak i Dawid Grzechowiak dyplomy z wyróżnieniem. Warto dodać, iż uczniowie ci zajęli odpowiednio 11 i 14 miejsce, przy czym liczba uczestników na poziomie klas 7 wynosiła 1291. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
„Świeć, gwiazdeczko, mała świeć…”
Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie życzliwsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie naszej szkoły tradycyjnie jak co roku wystawili jasełka. W specjalnie przygotowanych strojach oraz pięknej scenografii młodzi aktorzy przedstawili sceny przyjścia na świat Bożego Dzieciątka. Był św. Józef, Maryja, pastuszkowie i współczesna rodzina. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i Józefa, którzy szukali w Betlejem schronienia na noc. Inscenizacja przeplatana była kolędami i pastorałkami. Piękny śpiew szkolnych artystów uświadomił wszystkim, że Boże Narodzenie jest już bardzo blisko. Na szczególną uwagę zasługuje taniec aniołków w wykonaniu uczennic z klasy 2a. Wszyscy występujący spisali się na medal, otrzymując gromkie brawa od zgromadzonej licznie publiczności. Jasełka w wykonaniu uczniów z klas: 2a, 5b, 5d i 5e wprowadziły społeczność szkolną w świąteczny nastrój. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem nauczycielek: p. Hanny Błazełek, p. Elżbiety Sitek oraz p. Małgorzaty Zachmyc.
„NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI” -  LEKCJE + WARTOŚCI = ŻYCIE
Nie będę przynudzał definicją co to jest wartość, morał, życie, rodzina, itp. Pragnę przedstawić Wam moje ostatnie wyjątkowe doznania w szkole i poza nią. Rozpoczęło się w dniu 9 grudnia, kiedy uczestniczyłem z koleżankami i kolegami z klasy IV A w przedstawieniu „Dziewczynka z zapałkami”. Przedstawienie miało wspaniałe przesłanie dotyczące nie tylko samych Świąt, ale również nawiązywało do ludzi, którzy tego czasu rodzinnego nie doświadczają. Po przedstawieniu, za pośrednictwem jednej z naszych Mam, udaliśmy się do Muzeum Początków Państwa Polskiego na lekcję muzealną. Lekcja była niezwykła. Uczyliśmy się pisać list do Świętego Mikołaja na papierze czerpanym i prawdziwym gęsim piórem. Nasze marzenia przelane na papier nabrały dużej mocy, zadanie nie należało do łatwych. Czuliśmy wagę pisania, taką samą jak wielcy Wieszcze tworzący swoje dzieła stanowiące Nasz dorobek kultury.
Tydzień później 16 grudnia - kolejne wspaniałe przeżycie. Tym razem kolega i Jego Tata przygotowali dla Nas lekcję  pierwszej pomocy. W nawiązaniu do pory roku – zimy i Świąt, które się zbliżają. Oprócz moich najbliższych koleżanek i kolegów z klasy uczestniczyły w niej również dziewczęta z ósmej klasy. Nauczyliśmy się nie przechodzić obojętnie obok tragedii i jeśli jest możliwe pomagać w sytuacji niebezpiecznej, tak aby każdy z nas wrócił do domu i do swoich bliskich. Wiele ze wskazówek okazało się łatwych do wykonania.
Dziękujemy Wam Rodzice za te cenne wartości, które za pośrednictwem Waszych lekcji Nam przekazaliście. Życie jest w każdym z Nas; dopóki bije serce, to warto o nie walczyć i je pielęgnować, a największą mocą jest RODZINA, a nie Jedi i Gwiezdne wojny.
Konkurs Języka Angielskiego – Świąteczne spotkanie z książką angielską
10 grudnia w przedświątecznej atmosferze odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu czytelniczego połączonego z tradycjami świąt w krajach anglojęzycznych. Wzięło w niej udział 36 uczniów z klas   5 - 8. Poziom konkursu był wysoki, a wyniki przedstawiają się następująco:
Klasy 5
1 miejsce Zuzanna Stefaniak kl.5b
2 miejsce Aleksandra Stefaniak kl.5b
3 miejsce Paulina Słowińska kl.5d
 
Klasy 6
1 miejsce Dawid Nowakowski kl.6b
2 miejsce Piotr Pietrzak kl.6b
3 miejsce Diyar Banaszak - Aslanca  kl.6a
 
Klasy 7
1 miejsce Dawid Grzechowiak kl.7a
2 miejsce Piotr Dzięcielski kl.7c
3 miejsce Kacper Bubacz kl.7c
3 miejsce Kajetan Ambrożak kl.7c
 
Klasy 8
1 miejsce Jakub Krzemiński kl.8c
2 miejsce Daria Przybylska kl.8b
3 miejsce Wiktor Przybylski kl.8c
 
Uczniowie, którzy zajęli miejsca na podium otrzymali dyplomy oraz symboliczne świąteczne upominki.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Klasa 2a i jej zakodowany świąteczny czas
Dla każdego z nas Święta Bożego Narodzenia to czas spędzony w rodzinnym gronie. Czas radości, czas bycia razem, pachnącej choinki i prezentów. Klasa 2a w ramach projektu ,,Uczymy dzieci programować” przygotowywała się na ten radosny czas, realizując zadania z kalendarza adwentowego. Zadania dotyczyły kodowania w ten sposób, żeby połączyć tradycję z nowoczesnością. Był więc zakodowany łańcuch choinkowy, zakodowana choinka, renifery, bombki, kartka świąteczna, a nawet wigilijny  stół. Zakodowany grudniowy czas był dla dzieci konstruktywny, radosny i pełen wyzwań.
KALENDARZ ADWENTOWY
Od 3.12.2019 r. trwa w naszej szkole wystawa kalendarzy adwentowych wykonanych przez uczniów klas 7 i 8. Historia kalendarza wywodzi się z Niemiec. Pomysłowe projekty ozdabiają korytarz szkolny i umilają czas oczekiwania na święta. Prace uczniów zostały docenione w ramach konkursu. Autorzy kalendarzy otrzymali dyplomy z podziękowaniami dyrekcji i opiekunów. Konkurs przeprowadziły pani Magdalena Przybylska oraz pani Magdalena Wityk, nauczycielki języka niemieckiego.
Gang Słodziaków klasy 2a – podsumowanie konkursu
We wrześniu klasa 2 a wzięła udział w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu w szkole obchodów Dnia Głośnego Czytania (z wykorzystaniem opowiadań o przygodach Słodziaków) oraz przygotowaniu dekoracji pod hasłem „Magiczne Drzewo Słodziaków” uświetniającej wydarzenie. Celem konkursu było zaszczepienie w dzieciach pasji do czytania oraz uwrażliwienie na kwestie ekologiczne. Praca klasy 2a została zakwalifikowana do konkursu i wyróżniona. Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe: długopisy ze Słodziakami, maskotki,  książki i dyplomy.
Upominki przypadły dzieciom do gustu, wzbudziły pozytywne emocje i wynagrodziły wysiłek włożony w przygotowanie zadania konkursowego.
Wróć do spisu treści